slider

Persondata

HÅNDTERING AF PERSONDATA
Din Kloak indsamler persondata som følge af lov og for opfyldelse af kontrakt eller for behandling af klager/anker.

Følgende persondata registreres hos Din Kloak:
Navn, adresse, tlf.nr., e-mail for kontaktpersoner, faktureringsoplysninger og kunde-oplysninger.
Registreredes rettigheder
Registrerede hos Din Kloak er kontaktpersoner hos kunder, samarbejdspartnere,
leverandører, ansøgere, certificerede og tidligere certificerede samt personer der
indsender en klage eller anke.

Hvis du er registreret hos Din Kloak, kan du henvende dig med anmodning om følgende:

  • indsigt i hvilke persondata Din Kloak har registreret
  • berigtigelse af hvilke persondata Din Kloak har registreret
  • sletning af persondata
  • begrænsning af behandling af persondata

Anmodninger om ovennævnte imødekommes i den udstrækning anmodningen ikke strider mod anden lovgivning.
Persondata hvortil der er juridisk grundlag i lov, samtykke eller kontrakt må overføres digitalt.
Persondata i forbindelse med en certificering eller for behandling af en klage/anke, slettes 6 år efter certificeringens ophør eller for behandlingen af klagen/anken.
Der kan læses mere om rettigheder og databeskyttelsesreglerne i Datatilsynets vejledning på www.datatilsynet.dk

Såfremt der er spørgsmål, kan Din Kloak kontaktes på tlf. (+45)40136657 eller
dinkloak@gmail.com